17 juli 2017 Bart van Teeffelen

Start-ups ondersteunen: vergeet vooral die schouderklop niet!

We zijn een aantal maanden onderweg met Broeinest Brabant. Drie journalistieke start-ups hebben hun weg gezocht in Tilburg, Den Bosch, Eindhoven en Breda. Samen met ons overigens. Wij, de samenwerkende partners, zochten de afgelopen maanden ook naar de juiste manieren om deze starters ondersteuning te geven. Broeinest Brabant biedt allerlei mogelijkheden, maar waar hebben deze journalistieke start-ups echt behoefte aan? Maatwerk blijkt, niet onlogisch, een vereiste.

De student als ondernemer

In Broeinest Brabant ondersteunen we journalistieke start-ups op verschillende vlakken. De grootste stap die gezet moet worden ligt op het gebied van ondernemerschap. Studenten en ondernemerschap? Dat is geen automatische match. Feit is dat studenten journalistiek zelden geboren ondernemers zijn. Onze hoop is dat dit beeld de komende jaren gaat veranderen. Studenten journalistiek moeten hardop nadenken over wat ze aan de journalistiek kunnen toevoegen én hoe ze daaraan kunnen verdienen. Ondernemerschap tonen; dat gebeurt nog veel te weinig.

Alles staat of valt natuurlijk met een goed concept. Het ontwikkelen daarvan zien starters als een leuk proces. De lean-methode, die aan de basis ligt van ons traject concepting, dwingt een start-up om echt goed in gesprek te gaan met de doelgroep. Dit levert vaak snel een succesgevoel op; gesprekspartners zijn vaak heel enthousiast en geven support aan de eerste plannen van een start-up. Let wel! De stap naar geld krijgen voor een product, moet dan nog gezet worden.

Geld, geld, geld

Onderhandelen is een ding. Wat vraag je voor je product? Voor studenten journalistiek is dat geen gesneden koek. En hoe stel je je op aan de onderhandelingstafel? Het gaat over geld, en dan blijken onze start-ups ineens voorzichtig, weifelend. Ons advies is: blijf zakelijk. De kritiek die je krijgt, is deels om de prijs omlaag te krijgen! Vat het niet persoonlijk op.

Behalve op het gebied van ondernemerschap biedt Broeinest Brabant ook technische ondersteuning. Hier is de ontwikkeling van het concept van een start-up leidend. Waar is behoefte aan? Starters hebben, zeker in het begin, vaak grote plannen. Dat is goed, maar kijken naar wat echt noodzakelijk is, blijft ook belangrijk. Op het gebied van techniek schieten de plannen vaak alle kanten uit: een website, een app, apparatuur. Blijf wel naar je budget kijken, is ons advies. Wat heb je echt nodig?

Balans tussen kritiek en support

Brengt me bij wat starters misschien wel het hardste nodig hebben: een schouderklop. Bij het ondersteunen van start-ups in de journalistiek is vooral morele ondersteuning van belang. Het is uiteindelijk hun zoektocht naar een succesvol concept en product. Wij staan, hoe je het ook wendt of keert, aan de zijlijn; soms om ze kritisch constructief toe te spreken, maar toch ook vooral om ze aan te moedigen en toe te juichen.

Top