INTRO

PROJECTPLAN

Broeinest Brabant is een samenwerkingsverband tussen De Persgroep, Fontys Hogeschool voor Journalistiek, Fontys Centrum voor Ondernemerschap en de Bibliotheek Midden-Brabant. Samen faciliteren we de groei van journalistieke start-ups met als doel vernieuwende impulsen te geven aan de regionale journalistiek. Het project Broeinest Brabant valt onder de Regeling Regionale Journalistieke Samenwerking van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Het programma is gestart op 1 januari 2017 en eindigt op 30 juni december 2020.

WAT WIL JE WETEN?

doelstelling

DOELSTELLING

De samenwerking binnen dit project is gericht op het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten, platformen en bedrijfsmodellen voor de regionale journalistiek.

Broeinest Brabant wil journalistieke start-ups de ruimte bieden om direct toepasbare journalistieke concepten te bedenken, te testen, te ontwikkelen en op te schalen naar de markt.

Jonge ambitieuze journalisten krijgen binnen dit programma de kans om, met goede ondersteuning, een eigen plek te verwerven in de snel veranderende wereld van de journalistiek.

doelstelling
doelstelling

PROCES

HOE KUNNEN START-UPS INSTROMEN?

Start-ups kunnen een aanvraag doen voor ondersteuning via dit formulier. Iedere start-up doorloopt in grote lijnen hetzelfde proces en inhoudelijke programma.

doelstelling
doelstelling

Stap 1.

Een start-up kan op verschillende manieren instromen.

  1. Vanuit het FHJ-onderwijsprogramma O&I
  2. Vanuit andere onderwijsonderdelen binnen FHJ
  3. Vanuit andere studies
  4. Vanuit het werkveld; denk aan voormalige FHJ-studenten

Stap 2.

We kijken of de start-up aan de voorwaarden voldoet. 

Aan welke voorwaarden moet een start-up voldoen?

Stap 3.

Start-ups krijgen te horen of ze de status ‘broeinest’ krijgen of niet.

Hoe ziet het inhoudelijke programma van een start-up met de status 'broeinest' eruit?

Stap 4.

Als een start-up de status ‘broeinest’ heeft gekregen, kan die start-up aanspraak maken op allerlei faciliteiten.

Welke faciliteiten hebben we voor onze start-ups?

Hoe kunnen start-ups faciliteiten aanvragen?

Stap 5.

We beëindigen de broeinest-periode.

Redenen om de broeinest-periode te beëindigen
doelstelling
doelstelling

ROLVERDELING

De Persgroep

De Persgroep is in eerste instantie opdrachtgever. Start-ups kunnen aan de slag voor regionale titels Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en BNdeStem.

Meer informatie

FHJ

Fontys Hogeschool Journalistiek (FHJ) is penvoerder van het project Broeinest Brabant. FHJ levert de projectleider en zorgt voor begeleiding op een aantal vlakken.

Meer informatie

Fontys Centrum voor Ondernemerschap

Fontys CVO is het eerste aanspreekpunt voor vragen over ondernemerschap. Het CVO levert een coach die ondernemerschap stimuleert en begeleidt. Daarnaast houdt deze coach zich bezig met het scouten en screenen van start-ups om hen eventueel een vervolgtraject bij het CVO aan te bieden.

Meer informatie

Bibliotheek Midden-Brabant

De bibliotheek faciliteert start-ups bij het ontwikkelen van hun concepten. Start-ups krijgen toegang tot locaties van de bibliotheek om in gesprek te gaan met publiek. Hier kunnen ze problemen in de regionale journalistiek helder krijgen en concepten toetsen.

Meer informatie

Projectleider

De projectleider is docent journalistieke innovatie Bart van Teeffelen van Fontys Hogeschool Journalistiek. Hij is verantwoordelijk is voor de algehele projectleiding.

Meer informatie
doelstelling
Fontys, mede-initiatiefnemer van Broeinest Brabant
De Persgroep Nederland, mede-initiatiefnemer van Broeinest Brabant
De Bibliotheek Midden-Brabant, mede-initiatiefnemer van Broeinest Brabant
Top